Coronagåva – Tillfällig skattelättnad för personalgåvor

Coronagåvan beslutades i Sveriges Riksdag

Regeringen beslutade i maj 2020 om en tillfällig skattefrihet för gåvor från arbetsgivare till anställda. Orsaken till beslutet är att man vill lindra de ekonomiska effekterna som Corona fört med sig. Som ett resultat av detta, har du som arbetsgivare möjlighet att ge en Coronagåva till dina anställda. Och bäst av allt, skattefriheten för den tillfälliga gåvan gäller utöver de tidigare beslut som finns. Hurra! 

Vad betyder då detta? Jo, att under perioden 1 juni till och med 31 december 2020 har du möjlighet att ge en extra gåva till personalen. Utöver julgåvan. Men vad får gåvan kosta kanske du undrar? En helt berättigad fråga. Värdet på ”Coronagåvan” får uppgå till 1000 kronor inklusive moms. Och hela beloppet är avdragsgillt! 2020 är alltså året du ska uppmuntra din personal! 

Om min Coronagåva överstiger beloppsgränsen, vad händer då?

Om gåvan skulle vara dyrare än vad som regleras i den tillfälliga lagstiftningen, beskattas endast den del som överstiger beloppsgränsen. 

Och som alltid måste gåvan ges till alla anställda. Eller åtminstone till en större grupp av de anställda, för att regeln om skattefrihet ska vara tillämplig. Du som arbetsgivare gör du avdrag för gåvan som personalkostnad. 

Vill du meta mer om vilka regler som gäller för olika gåvor kan du läsa mer här, eller på skatteverkets hemsida

Beslutet om den tillfälliga skattefriheten träder i kraft 1 juni och sträcker sig till och med 31 december 2020.