Tillfälliga skattelättnaden för gåvor förlängs

Bild föreställande Fru talman

Coronapandemin har tagit ett rejält grepp om oss. Med bakgrund av detta konstaterar Riksdagen att de förutsättningar som fanns när man beslutade om att införa den tillfälliga skattefriheten för personalgåvor 2020 fortfarande råder. Därför gav Sveriges riksdag regeringen i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna för en förlängning. Ett mycket klokt beslut trycker vi på giftcard.se och säkert fler med oss.

Regeringens skatteutskott behandlade ärendet och förslaget mynnade ut i att man förlängde skattefriheten att gälla så länge som den tillfälliga pandemilagstiftningen och särskilda begränsningar gäller för att förhindra spridningen av covid-19.

Det var en enhällig riksdags som fattade beslut den 25 februari. Du kan läsa mer om beslutet här.

En öppning för översyn av förmånsbeskattningen

Under debatten som följde diskuterade man även frågeställningen om hur det kan se ut efter pandemin. Vilka regler ska gälla för olika beskattningar av förmåner. Man debaterade framförallt sjukvårdspersonalen då dom fått utstå ett stort tryck. Men även brandmännen som bekämpade de stora skogsbränderna som härjade 2018 kom på tal. Att de förmånsbeskattades för mat som de fick under sina arbetspass, var ett hårt slag för våra hjältar. Kort och gott debatterades den allmänna orimligheten i att ”bestraffa” de som jobbar i hårt för att bekämpa olika samhällsfaror. Vilket vi givetvis tycker är bra.

Förmånsbeskattningen behöver en översyn. Om kommuner köper gåvor till sina anställda, måste det förmånsbeskattas? Det är inte en självklarhet att allt ska gå tillbaka till samma regelverk som innan pandemin.

Helena Vilhelmsson (C).

Det ser ur som att Riksdag och regering får all anledning att se över frågan om förmånsbeskattning för olika typer av gåvor framöver. Något vi välkomnar med öppna armar. Sverige ligger långt efter om vi jämför med våra grannländers regelverk;

  • Danmark 1000 DKK
  • Norge 1000 NOK

Samt att många länder i Europa har ca 100 € per anställd att disponera fritt över året.

Fortsättning följer och vi har all anledning att återkomma i frågan!