Köpvillkor

Dessa allmänna Köpvillkor är tillämpligt på alla de avtal som du ingår här på giftcard.se. Genom att beställa varor från oss på giftcard.se accepterar du dessa allmänna villkor.
Du ingår avtalet ingås samtidigt som du genomför din beställning.

Beställningsbekräftelse

När vi tagit emot din beställning genereras automatisk en beställningsbekräftelse, bekräftelsen levereras med e-mejl till din digitala brevlåda. I bekräftelsen finns information om vad du beställt, avtalat pris och leverans- och faktura-uppgifter. Och skulle något i bekräftelsen kännas oklart, ber vi dig att omgående kontakta kundtjänst. Om du önskar göra en ändring i din beställning i efterhand kontaktar du kundtjänst och anger ditt bekräftelse nummer, så gör vi allt för att hjälpa dig.

Orderbekräftelse

När din order är mottagen av kundtjänst på giftcard.se bekräftas denna med ett manuellt ordererkännande, erkännandet levereras till den e-mejl du angav i din beställning. Skulle det uppstått förändring från din beställningsbekräftelse, exempelvis om en vara är slut har vår kundtjänst redan kontaktat dig för att lösa eventuella frågor.

På ordererkännandet framgår vilket datum godset förväntas skickas från vårt lager, leveransadress och betalningsvillkor framgår tydligt. Efter att din orderbekräftelse är skickad är din order bindande och vi har ingen möjlighet att längre justera din order.

Leveranstid

Vi jobbar aktivt för att leverera din order så skyndsamt som möjligt. Normalt sker leverans inom 2–4 arbetsdagar, om annat inte är avtalat med dig som kund.

Transport

Leverans av din order sker med välkända speditörer, val av speditör kan skilja beroende på vilket gåvokort du köpt. Vi använder oss normalt av DHL Freight, Schenker och Postnord för våra transportuppdrag. Eventuella transportskador anmäls direkt till aktuell transportör utan dröjsmål.

Dröjsmål i leverans

Även fast vi gör vårt yttersta för att leverera på utsatt tid, uppstår tyvärr förseningar som vi ej råder över. Om du upplever att en leverans dröjer från vad som avtalats ber vi dig att snarast kontakta vår kundtjänst så att vi kan spåra sin leverans och ge dig ett besked om varför förseningen uppstått.

Betalningsvillkor

Vi genomför kreditkontroll på samtliga nya kunder. Efter godkänd kreditkontroll tillämpar vi betalningsvillkor 15 dagar netto, mot faktura.
Uppfylls inte kraven i kreditkontrollen tillämpar vi förskottsbetalning. Vi erbjuder inte försäljning till privatperson.

Priser

Samtliga priser på giftcard.se annonseras exklusive mervärdeskatt (moms).
Order levereras fraktfritt. Fraktfritt avser inte Gåvofrakt, som är en tjänst tillhörande gåvokorten.

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta debiteras med 12% + gällande diskonto.

Bytes & returrätt

Vi tillämpar ej returrätt eller bytesrätt på varor köpta via giftcard.se
Respektive underleverantör, utgivare av gåvokorten, ansvarar för innehållet i respektive gåvokort. Underleverantören ansvarar för de produkter som finns valbara i respektive gåvokort. Särskilda villkor anges på utgivarens hemsida när gåvokortet löses in.

Ångerfrist och meddelande

Vår ambition och målsättning är att du ska vara nöjd med vår tjänst och de varor du köper på giftcard.se. Du har rätt att frånträda din beställning fram till att du fått vårt skriftliga ordererkännande, vid frånträde måste du meddela vår kundtjänst detta på telefon 0771-700 300, alternativt på mejladress kommunicerad på sajten giftcard.se

För att snabbare hantera ditt ärende, ombeds du att ha dit beställningsnummer tillgängligt.

Reservationer

giftcard.se reserverar sig för slutförsäljning, att varor kan ta slut eller att produkter utgår ur sortimentet. Att bilder på produkter kan avvika från produkternas verkliga utseende samt eventuella tryckfel på sajten.
giftcard.se äger rätt att justera priser och andra eventuella fel utan förbehåll.

Lagen om distanshandel

Distansavtalslagen bara gäller mellan konsumenter och näringsidkare (1 §).
För att åberopa rätt att skicka tillbaka en vara krävs att detta avtalats på förhand eller att varan är felaktig enligt 17 § köplagen.

Force Majeure

giftcard.se är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra vissa förpliktelse och åtagande enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.

Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof.

I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, t.ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud et cetera, onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsetts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.

Tvist

Vid eventuell tvist kommer giftcard.se följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendation.

Kontakta oss

kontakta oss innan din beställning om du har några frågor gällande våra köpvillkor.

Köp gåvokort på giftcard.se